SUV系列紫外预处理实验系统

02.jpgSUV系列紫外预处理实验系统-01.jpg

03-01.jpg

 

 

光源The light source                                                                                                   EPS控制器EPS controller

包含金属卤素灯、滤片及反射板                                                                      实现输入灯管方波电流确保辐照稳定

灯管寿命长、电光转换效率高,辐照均匀                                                        可调制辐照强度

辐照单元阵列可实现大面积的光照模拟                                                            提高灯管使用寿命

 

02-01.jpg03-01.jpg

         04-01.jpg  

   05-01.jpg         06-01.jpg